Salgsbetingelser

INNLEDNING

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. 
Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. 

AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

 

PARTENE

Selger er Stjernestrikk AS, Storgata 23, 6002 Ålesund
E-post: post@stjernestrikk.no Telefonnummer: 92 25 96 99 
Organisasjonsnummer: 916 569 408
Kjøper er den person som foretar bestillingen. Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt til å foreta handelen for deg.


PRISER

Prisene som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt og inkluderer alle utgifter ved kjøpet slik som frakt, porto og emballasje.

 

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

 

 

ORDREBEKREFTELSE

Når Stjernestrikk har mottatt kjøperens bestilling sendes det en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen
og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med Stjernestrikk så snart som mulig.


BETALING

Kjøpesummen kan betales med de betalingsløsningene vi til enhver tid har i nettbutikken. Når du betaler med kort blir kjøpesummen reservert på din konto når du sender bestillingen. Summen blir imidlertid ikke trukket fra kontoen før produktene sendes fra oss.
Stjernestrikk tilbyr også Klarna sin fakturaløsning, hvor kjøper betaler etter at varene er levert. 

LEVERING 
Lagerførte varer sendes fra Stjernestrikk innen 1-3 virkedager. Normalt vil bestillinger som kommer innen kl 12, sendes samme dag (mandag til fredag).
Levering av varen fra Stjernestrikk til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.


ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den.
For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av kunden. Kunden har risikoen for transporten tilbake til oss. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.
Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser, som gavekort eller andre varer som forringes raskt.
VAREN
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.
Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. neste punkt.
 
reklaMASJON
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi Stjernestrikk melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
 
PERSONOPPLYSNINGER
Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Stjernestrikk kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen.
 

 

force majeure

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle sine forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.